Ochrona danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (pakiet I)

Ochrona danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (pakiet I)

4 szkolenia z zakresu ochrony danych skierowanych zarówno do pracowników przetwarzających dane jak i do kadry kierowniczej.

RODO MUST HAVE
Uczestnicy dowiadują się o elementach z jakich powinny składać się systemy bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Mówię o dokumentach i procedurach które powinny być już opracowane i które powinny funkcjonować w każdej organizacji przetwarzającej dane po 3 latach od wejścia w życie RODO.
Szkolenie jest doskonałym początkiem audytu zgodności lub zakresu wdrażania RODO. Umożliwia merytoryczną kontrolę prac wdrożeniowych jakie mają miejsce w organizacji. Pomaga w określaniu zakresu obowiązków i kontrolowanie IODa

Szkolenie okresowe pracowników przetwarzających dane osobowe.
To szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o obowiązku, jaki  przed Administratorem danych stawia Rozporządzenie. Obowiązek ten dotyczy regularnego podnoszenia wiedzy i świadomości dotyczącej bezpieczeństwa danych wśród pracowników. Szkolenie przypomina również o podstawach prawnych oraz zasadach przetwarzania danych. Ciekawe przykłady z życia IODa oraz Audytora, pomagają zrozumieć ideę RODO.

Wizerunek pracownika
Przetwarzanie danych w postaci wizerunku pracownika w wielu sytuacjach jest kłopotliwe. Może prowadzić do niezręcznych sytuacji, konfliktów a nawet dochodzenia wzajemnych roszczeń. Warto wiedzieć na co może pozwolić sobie pracodawca, żeby nie naruszyć obowiązujących norm.

Narzędzia wspomagające wdrażanie RODO
Omawiam przykładowe aplikacje i programy pozwalające na usprawnienie i standaryzację wdrażanych rozwiązań w zakresie systemu bezpiecznego przetwarzania danych. 

 

Zamówienie

1900.00

PLN

Zamów

DAS Rafał Górny
20-142 Lublin
ul. Mariańska 9/21
NIP 9462262621