Ochrona danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (pakiet II)

Ochrona danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (pakiet II)

W skład pakietu wchodzą szkolenia z pakietu I oraz

Cyber zasady bezpiecznego przetwarzania danych
kilkanaście zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z systemów w których przetwarzamy dane. Uczestnicy dowiedzą się również o różnych cyber trikach.

Obowiązek informacyjny
Jeden z podstawowych elementów RODO w dalszym ciągu jest nie najlepiej realizowany przez JST. Same klauzule również zawierają błędy merytoryczne i formalne. Tymczasem do UODO wpływa coraz więcej skarg związanych właśnie z tym obowiązkiem.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak formułować klauzule oraz w jaki sposób należy realizować ten element w przypadku różnych procesów. Do szkolenia dołączamy przykłady klauzul z dokładnym omówieniem.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
Ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie kilkanaście tygodni po RODO. Nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego, a mimo to wiedza na ich temat wśród kadry kierowniczej jak i wśród pracowników urzędów jest znikoma. Oprócz ustawy o KSC w szkoleniu poruszane są zagadnienia dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności oraz Narodowej strategii cyberbezpieczeństwa.

 

 

Zamówienie

3450.00

PLN

Zamów

DAS Rafał Górny
20-142 Lublin
ul. Mariańska 9/21
NIP 9462262621