Ochrona danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (pakiet III)

Ochrona danych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (pakiet III)

Pakiet składa się ze szkoleń dostępnych w pakiecie II oraz

Monitoring wizyjny
Uczestnicy szkolenia dowiadują się o wszystkich niuansach dotyczących przetwarzania danych w procesie monitoringu wizyjnego. W szkoleniu poruszone są zagadnienia dotyczące przetwarzania danych pracowników JST, petentów jak i uczniów oraz osób, które znajdują się na terenie objętym monitoringiem. W trakcie szkolenia omawiane są obowiązki informacyjne, oznakowanie terenu monitorowanego jaki regulamin monitoringu.

Powierzenie danych osobowych
Z wielu względów ten element bezpiecznego przetwarzania danych w dalszym ciągu wymaga wielu korekt. Po tym jak minął czas oporu zawierania umów powierzenia, niestety w dalszym ciągu jednostki samorządu terytorialnego nie sprawdzają w żaden sposób podmiotów przetwarzających dane w ich imieniu. Oczywiście powodów jest wiele. Niezależnie od nich w trakcie szkolenia omawiamy kilka najłatwiejszych sposobów sprawdzenia zakresu i jakości wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych w podmiotach przetwarzających. W trakcie szkolenia omówiona zostaje także umowa powierzenia danych.
Być może najważniejszą wiedzą jaką zdobędą uczestnicy szkolenia będzie wiedza dotycząca różnicy między powierzeniem a udostępnieniem danych.

Szkolenia dodatkowe
Podstawy ochrony danych (dostępne także dla pakietu II)
Mity RODO – czyli kiedy urząd przetwarza dane na podstawie interesu administratora i czy robi to zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem?
ROK RODO – podsumowanie czwartego roku obowiązywania Rozporządzenia.

 

Zamówienie

6900.00

PLN

Zamów

DAS Rafał Górny
20-142 Lublin
ul. Mariańska 9/21
NIP 9462262621