Szkolenie pracowników przetwarzających dane osobowe.

Jednym z obowiązków ADO jest podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 39 RODO podnoszenie świadomości i wiedzy wśród personelu przetwarzającego dane to także jeden z obowiązków IOD, ale żeby tak było, najpierw trzeba go powołać. Zgodnie z wytycznymi takie szkolenie powinno odbywać się przynajmniej raz na rok. Niezależnie od tego, kto w Twojej firmie zajmuje się organizacją szkoleń. Teraz możecie skorzystać ze szkolenia przygotowanego przez zespół kodrodo.pl

Szkolenie zostanie udostępnione w połowie lipca i omawiam w jego trakcie następujące zagadnienia:

Lekcja 1. Dlaczego to RODO? – Dlaczego RODO weszło w życie?

Lekcja 2. Czy właściwie rozumiemy RODO? Zrozumienie rozporządzenia jest kluczem we wdrażaniu RODO do każdej organizacji. Jak pokazuje doświadczenie mało kto właściwie interpretuje zapisy tego aktu prawnego.

Lekcja 3. Co to znaczy „Stosować RODO”? – Czym przejawia się stosowanie przepisów rozporządzenia?

Lekcja 4. Zasady przetwarzania danych osobowych – omówienie zasad opisanych w art. 5 RODO.

Lekcja 5. Podstawy prawne przetwarzania danych – omówienie artykułu 6 RODO.

Lekcja 6. Kontekst w ochronie danych osobowych – w jaki sposób okoliczności przetwarzania danych wpływają na różną interpretację tych samych zapisów rozporządzenia.

Lekcja 7. Nowoczesne zagrożenia – kilka minut o cyber zagrożeniach czyhających w sieci.

Szkolenie ma lekką przystępną formę. Prowadzone jest przez praktyka i pomaga skutecznie podnieść wiedzę dotyczącą dobrych praktyk stosowanych w ochronie danych osobowych. Na przykładach z nagłówków prasowych, omawiam istotę ochrony danych i pomagam zrozumieć zasadność stosowania zróżnicowanych środków zabezpieczających dane.

Szkolenie pracowników przetwarzających dane osobowe – koszt dostępu 150 zł brutto.

W cenie link z dostępem do nagrania, które każdy pracownik może odtwarzać logując się na to samo konto użytkownika.
Jeśli jesteś zainteresowany możliwością śledzenia indywidualnego postępu uczestników kursu, możliwością przeprowadzenia testu sprawdzającego nabytą wiedzę w trakcie szkolenia oraz możliwością wygenerowania certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia, skontaktuje się z nami za pośrednictwem maila kontakt@kodrodo.pl lub zadzwoń pod numer 517 191 828.

Dodaj komentarz

DAS Rafał Górny
20-142 Lublin
ul. Mariańska 9/21
NIP 9462262621